BOT

IMG_3712-BOT

O formă specială a cooperării în domeniul IT o reprezintă BOT-urile (Built, Operate, Transfer). Compania beneficiară atribuie anumite servicii special de IT către un prestator roman. Acesta execută mai întâi serviciile IT respective şi apoi le exploatează în regie proprie.După o anumită perioadă, serviciile pot fi restituite companiei.

Recomandăm acest model companiilor şi ca primă etapă către Joint Venture sau către construirea unei societăţi proprii cu riscuri mai reduse.  Alţii preferă BOT pentru că doresc să investească mai puţin.  Suportă costurile prestatorului doar prin recepţia serviciilor IT comandate pe perioada convenită. Anumite companii acoperă prin intermediul BOT necesarul de bază de servicii IT, degrevând astfel propriile departamente informatice. Altele construiesc astfel procese speciale de business şi IT, fără ca activitatea uzuală a societăţii să aibă de suferit.

Motivele care conduc la un BOT nu joacă rolul decisiv. Ar trebui însă să existe on înţelegere comună asupra obiectivelor, serviciilor, termenelor şi costurlor. Din experienţa OTIS Consulting , succesul unui BOT depinde în mare parte de management-ul prestatorului român de servicii. Atractivitatea este dată şi de condiţiile cadru legislative favorabile, de specialiştii IT tineri, ambiţioşi şi cunoscători ai limbilor străine precum şi de apropierea culturală.

 

Top